1. 1-Iedere caravan of tent wordt alleen geplaatst op de door de beheerder aangewezen plaats.  

Het plaatsen / bouwen van schuurtjes veranda’s e.d. is zonder overleg en toestemming niet toegestaan.

Er is 1 (een)  kampeermiddel behoudens een klein bijzet tentje,  per plaats toegestaan.

 

 1. 2-Het eerste aan de weg gelegen veld is uitsluitend bestemd voor sportbeoefening; hetgeen inhoudt dat op de overige velden niet gevoetbald mag worden. 

 

 1. 3-Het tweede veld mag alleen gebruikt worden voor toercaravans of tenten. Hiervoor geldt het seizoen van 30 maart t/m 31 oktober.  

 

 1. 4-Voor bezoekers kan door de beheerder entreegeld worden geheven van € 1, - per dag per persoon. Auto’s van bezoekers dienen geparkeerd te worden op de parkeerplaats. Dit houdt in dat bij iedere caravan of tent slechts één auto geparkeerd mag staan.

 2. Overnachtingen van bezoekers dienen gemeld te worden.

 

      5-Permanente huisvesting wordt niet toegestaan op de Camping!!

 

 1. 6-De te betalen huur voor de staanplaats geldt alleen voor de vaste bewoners van de caravan of tent. De tarieven      worden u jaarlijks medegedeeld.

 2. Bij doorverhuur of uitlenen aan derden wordt door de beheerder campinggeld geheven. 

 

 1. 7-Seizoenplaatsen (tenten en toercaravans) voor 1 december voorafgaande aan het seizoen reserveren. 

 

 1. 8-Betaling van de huur kan geschieden in 2 termijnen t.w. 1 januari en 1 april of in overleg met de beheerder. Te late betaling zonder overleg met de beheerder kan directe beëindiging van het recht op een staanplaats betekenen. 

  

 1. 9-Het verkopen van de stacaravan op een op Camping De Wielewaal gehuurde staanplaats houdt niet in dat de staanplaats automatisch overgaat naar de volgende caravan eigenaar. In dergelijke gevallen dient u met de campingbeheerder overleg te plegen.Bij overschrijven  naar  andere eigenaar gelden  ook de eenmalige entree kosten. Te oude caravans dienen te worden verwijderd, plaats dient schoon te worden op geleverd. 

 

 1. 10-Elektrische leidingen en waterleidingen kunnen alleen worden aangesloten op door de beheerder aangewezen plaatsen.   

 

 1. 11-Iedere bewoner is verplicht zorg te dragen voor orde en netheid op en rond de camping. Rond de caravan of tent dient het gras kort gehouden te worden. Honden zijn alleen toelaatbaar als zij aan de lijn gehouden worden. Geen storende muziek op de camping en na 23.00 uur dient er rust te heersen.  

 

 1. 12-Wij scheiden het afval. Op de camping zijn 3 containers aanwezig waar u uw huishoudelijk, papier en glas afval kwijt kunt. Dus geen grofvuil zoals koelkasten meubels of sloopafval, autobanden etc. Ook groenafval kunt u hier kwijt in een container achter de huisvuil container. Het is niet toegestaan dit achter uw caravan te dumpen, of in een boswal, of waar dan ook op de camping.                            

                                     

 1. 13-Om overlast voor omwonende te voorkomen dient u zich niet op andermans grondgebied te begeven en het geluid op acceptabel niveau te houden. 

  

 1. 14-Bromfietsen/ Auto's dienen stapvoets te rijden.

       

 1. 15-In gevallen waarin de campingregels niet voorzien, wordt door de beheerder besloten.  

 

 

      NB-Gebruik het toilet en de douche zoals u thuis uw sanitair gebruikt.

     Toiletgebouwen zijn geen kinderspeelplaatsen.

      Kinderen t/m 8 jaar hebben geen toegang tot de toiletgebouwen zonder begeleiding van een ouder.   

      Uw chemisch toilet en het vuile water moet u storten bij de chemische stortplaats.